Curriculum Vitae

 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

RNDr. Elena Dušková

Matematika, počítačová grafika a dizajn hologramov

Kontaktné údaje:

E-mail:

Osobné stránky:

mail@duskova.sk

http://elena.duskova.sk

Pracovné skúsenosti:
Grafik / dizajnér hologramov
(11/2012 – 04/2014):

Grafické návrhy hologramov a spracovanie dát pre mastering holografických bezpečnostných prvkov realizovaných pomocou technológie elektrónovej litografie

Optaglio s.r.o., Řež u Prahy

Flash animátor
(05/2012, 08/2012):

Prezentačné animácie z oblasti logistiky a dodávateľského reťazca

ShipitSmarter.com B.V., Holandsko

Doktorand
(03/2010 – 01/2012):

Výskum virtuálnych miest, procedurálne modelovanie historických budov, vedenie cvičení z počítačovej grafiky, konzultovanie a oponovanie bakalárskych prác

Katedra počítačové grafiky a interakce, ČVUT, Praha

Grafik
(10/2005 – 12/2007):

Dizajn pre logá, postery, tlačené propagačné materiály a webstránky

P-MAT n.o., Bratislava

Vzdelanie:

Rigorózna skúška

(11/2009):

                         titul RNDr.

Špecializácia: Matematika – Počítačová grafika a geometria

Práca: Systematizácia tvorby virtuálneho mesta

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava

Magisterské štúdium

(09/2007 - 06/2009):

                         titul Mgr.

Špecializácia: Matematika – Počítačová grafika a geometria

Práca: Prezentácia virtuálneho mesta http://kremnica.duskova.sk/

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava

Bakalárske štúdium

(09/2004 - 06/2007):

                         titul Bc.

Špecializácia: Aplikovaná informatika

Práca: Príbehy pre virtuálne múzeum

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava

Ocenenia v súťažiach:
IHMA Excellence in Holography Awards (2013): Best Origination: 1. miesto za hologram „La Belle Epoque”
Študentská vedecká konferencia (2009):

Československá prezentácia: Čestné uznanie v sekcii Aplikovaná informatika

Fakultná prezentácia: Laureát, Cena Literárneho fondu

Cena rektora (2009): Nominácia na najlepšiu diplomovú prácu za sekciu Počítačová grafika a geometria
Znalosti a zručnosti:
Jazykové znalosti: Angličtina (stredne pokročilý), nemčina (začiatočník), čeština a slovenčina (rodný)
Špecifické znalosti: Praktické skúsenosti z aplikovanej holografie a elektrónovej litografie
Zručnosti z počítačovej grafiky:

Dobrá znalosť: 3D (Blender, Maya, CityEngine), vektor (CorelDraw, SecuriDesign, Inkscape, Flash), raster (Corel Photo-Paint, Adobe Photoshop, Gimp), panoráma

Základná znalosť: VRML, DTP, spracovanie obrazu

Zručnosti z programovania:

Dobrá znalosť: CGA tvarová gramatika, tvorba grafických algoritmov

Základná znalosť: tvorba webstránok (XHTML, CSS, PHP), MatLab

Ďalšie schopnosti: Logické myslenie, kreativita, precíznosť, rýchle osvojovanie si nových poznatkov
Doplňujúce informácie:
Účasť na medzinárodných grafických konferenciách: Eurographics (2010 – 2011), SCCG (2007 – 2010), CESCG (2008 – 2010)
Vedecké publikácie: Poster na Eurographics 2011, ďalšie na http://research.duskova.sk/sk/publ
Certifikáty:

Medzinárodná IPCity Summer School 2009 na Technickej univerzite vo Viedni

Špecializácia: Mixed Reality Technologies in the City

Záľuby: Riešenie hlavolamov, kreatívne umelecké techniky, origami
 
hore


posledná aktualizácia: 09.11.2016

© ED, 2008-2023