Portfólio

 

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

späť
3D GRAFIKA
3d_14 Gotické domy - štúdium
CityEngine, © 2011
3d_11 Toskánsky palác - štúdium
CityEngine, © 2010-2011
3d_09 Subdivision Surface Modeling - príprava na vyučovanie predmetu Kurz multimedálnych aplikácií
Maya, © 2010
3d_08 Časticové systémy - príprava na vyučovanie predmetu Kurz multimedálnych aplikácií
Maya, © 2010
3d_07 Poháre - príprava na vyučovanie predmetu Multimediálne a grafické aplikácie
Blender, © 2010
3d_05 Barbakan dolnej brány v Kremnici - školské dielo na predmet Úvod do počítačovej grafiky
VRML model Barbakanu Dolnej brány vo Virtuálnej Kremnici.
TrueSpace, © 2006-2007
3d_04 Severná bašta a karner v Kremnici - školské dielo na predmet Grafické systémy, vizualizácia a multimédiá
VRML model Severnej bašty a karneru vo Virtuálnej Kremnici.
TrueSpace, © 2006-2007
3d_03 Domček - voľnočasová aktivita
Blender, © 2006
3d_01 Slečna snehuliaková - voľnočasová aktivita
3ds Max, © 2005
 
hore


posledná aktualizácia: 24.02.2017

© ED, 2008-2022